Mazivá, oleje - komplexné služby pre vás


Enviromentálna politika firmy MADAST s.r.o.

17.06.2010 14:49

 Medzi základné princípy  práce spoločnosti patrí :

 

  • Hlavne dodržiavanie environmentálnych legislatívnych noriem a právnych predpisov
  • Dôraz na životné prostredie, vytvárať podmienky pre znižovanie rizík vzniku ekologických havárií
  • Orientovať rozvoj technologickej základne spoločnosti na technológie, ktoré vytvárajú podmienky na zvyšovanie množstva zhodnocovaných odpadov, uplatňovaním inovačných a pokrokových riešení a neustálym zdokonaľovaním environmentálneho povedomia kvalít a zručností zamestnancov, čím si spoločnosť udržiava rast a vývoj optimálnej úrovne.

 

—————

Späť